NEWS

17.10.2017
Grand Opening Nakhon Ratchasima

3 พฤศจิกายน 2560 นี้ !!! 

เปิด Fujiyama Go Go สาขานครราชสีมา วันแรก เตรียมพบกับการลดราคาอาหาร 55 % OFF