MESSAGE FROM CEO

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ Megumi Group

ประสบการณ์มากกว่า17ปีจากธุรกิจการ์เมนท์เสื้อผ้าส่งออกญี่ปุ่นเราทำงานด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นและวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นแท้ๆเราส่งมอบ"OMOTENASHI"ให้กับลูกค้ามาโดยตลอด


ปี 2012 เปิดร้านอาหารสาขาแรก เราอยากให้คนไทยได้สัมผัสและรับรู้จิตวิญญาณแบบ "OMOTENASHI" การให้บริการด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ปัจจุบันเราขยายธุรกิจอาหารและบริการ เรามี สาขาหลากหลายรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทีมMEMBER(พนักงาน)ให้ทำงานแบบมี"โอกาส"และเติบโตมากขึ้น


เป้าหมายของเราคือ"สร้างโอกาส"และความท้าทาย เราตอกเสาเข็มประสบการณ์จำนวนมากเพื่อ"ผลิตโอกาส เพื่อจะเป็นบริษัท"ที่ดีกว่า" และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างหนักเพื่อสร้างฝันพลังให้กับ "MEMBER"(พนักงาน)ทุกคน


เราไม่ได้ทำธุรกิจแค่ "ตัดกิ่งมาปลูก เราเอาเมล็ดแท้ๆมาปลูก" ตอนนี้เรารู้ว่าความสุขและอนาคตที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่แม้บางครั้งฝันเป็นสิ่งที่ยากลำบาก เราพร้อมจะท้าทายและต้องการเอาชนะ อย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้ทำ "หากคุณมีฝัน เราสร้างโอกาส"

Naay Megumi Group