EVENT

2016
การสัมมนาปีใหม่ 2016 ที่ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิวโฮเทล (05.01.2016)
2014
คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ มหาลัยสวนดุสิต มาร่วมงานกับMEGUMI GROUP (18.12.2014)