BLOG

20.02.2019
Yonezawa Gyu
จริงเหรอปีละแค่ 2000 ตัว !!!!
米沢牛YONEZAWA GYU หรือเนื้อวัวสายพันธ์ุเดียวในญี่ปุ่นที่พิเศษกว่าเนื้อทุกชนิดของเมืองอื่น
米沢牛YONEZAWA เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี แต่หิมะตกแค่2ครั้งต่อ1ปีเท่านั้น ดังนั้นเนื้อวัวสายพันธุ์นี้ โด่งดังมาก
ปกติวัวสายพันธุ์อื่นในญี่ปุ่น กรมปศุสัตว์ของญี่ปุ่นกำหนดให้เลี้ยงแค่30เดือน โรงฆ่าสัตว์หรือฟาร์มจะต้องทำการฆ่า ก่อนที่วัวเสี่ยงจะติดโรค
มีแค่สายพันธุ์ 米沢牛 YONEZAWA GYUนี่เท่านั้นที่ อนุญาติกรมปศุสัตว์รับรองได้ 32เดือนโดยไม่เสี่ยงต่อการติดโรคสายพันธุ์เดียว และใน 1ปี แค่2000ตัวเท่านั้น
อาจมีคำถามว่าแตกต่างแค่2เดือน มันมีผลต่อเนื้อขนาดใหน เนื่องจาก 米沢牛YONEZAWA GYU เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคการเลี้ยงดูของฟาร์ม上杉UESUGI ควบคุมพิเศษ ทำให้ได้เนื้อที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
วันนี้เราและทีมงานได้รับเชิญมาที่ฟาร์มและร้านชื่อ 上杉UESUGI เพื่อทดสอบเนื้อที่มีแค่ปีละ2000ตัว แม้แต่คนญี่ปุ่นเองยังหากินยากมาก เรียกว่าไม่พอต่อความต้องการ
ลายเนื้อพันธุ์นี้แทรกมันที่ไม่เหมือนกับสายพันธุ์อื่น เวลาเนื้อกระทบกับความร้อนของถ่านมันยังดิ้นหดตัวตามมันแทรกซึ่งเจ้าของฟาร์มบอกว่าอันนี้แหละคือความนุ่มที่ไม่เลี่ยนเลย แม้ว่าเนื้อชิ้นที่ย่างแค่3นาที ละมุนมาก เรียกได้ว่าเป็นเนื้อที่หุบเขาประทานมาจริงๆ
ลืมเนื้อทุกอย่าง ที่เคยกินมาเลย
เราได้มาลิ้มลองร้านของฟาร์มที่ชื่อ上杉 UESUGI มีเฉพาะที่นี่จริงๆ

ทางฟาร์ม 上杉 UESUGI สัญญากับเราว่า ถ้ามีโอกาศจะให้คนไทยได้สัมผัสเนื้อแบบนี้ แบบที่คนญี่ปุ่นเองก็หาทานไม่ได้ง่าย