BLOG

11.04.2019
Yamanashi ถ้าได้มาแล้วจะหลงรัก

ไปญี่ปุ่น ไปทำไมแค่โตเกียว ?
YAMANASHI เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และอรรถรส ถ้าได้ไปสัมผัส 
จังหวัดยะมะนะชิ ห่างจากกรุงโตเกียวแค่ 100 กิโล หรือประมาณ ชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์ ยะมะนะชิอากาศดีทั้งปี ฤดูหนาวที่นี่เริ่มเดือนตุลาคมเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะหนาวจัด เพราะจังหวัดนี้มีแต่ภูเขาล้อมรอบ ปลายเดือนธันวาคมหิมะโปรยปรายเรื่อยไปถึงเดือนกุมภาพันธ์บางปี ปลายเดือนมีนาคมดอกซากุระจะเริ่มบานถึงกลางเดือนเมษายน ทั้งภูเขาสวยอย่างบอกไม่ถูก สวยแบบธรรมชาติ จังหวัดยะมะนะชิเป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องการเกษตร โดยเฉพาะองุ่น ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศ เมืองนี้จึงเป็นเมืองทำWINE ที่มีชื่อเสียง มาที่นีห้ามพลาด ออนเซ็น มีออนเซ็นดีๆมากมายอยู่ในเมืองนี้ 
ทุกวันตื่นเช้ามาคนเมืองนี้จะเห็นภูเขาไฟฟูจิทุกวันเนื่องจากอยู่ไม่ไกล จังหวัดยะมะนะชิ จะเข้าฤดูใบไม้ผลิเดือนพภษภาคม ช่วงนี้เป็นอีกช่วงที่ควรมาสัมผัส 
จังหวัดยะมะนะชิ มาไม่ยาก อยากให้ไปญี่ปุ่นแบบสัมผัสญี่ปุ่นจริงๆ..