OUR STAFF

ชื่อ : Watthida Thittasan
ชื่อเล่น : SOM
ตำแหน่ง : SENIOR FUJIYAMA GO GO CENTRAL PLAZA PINKLAO
วันเกิด : 2537/10/16

Q.ทำไมเลือกบริษัทนี้ ?

ชอบการกริการของบริษัทอย่างมากและที่สำคัญอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ

Q.หน้าที่ปัจจุบัน

คอยสอนรุ่นน้องเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆคอยดูแลลูกค้า เอาใจใส่ลูกค้า

Q.คุณคิดว่าการทำงาน อย่างไร มีความสุข ?

การทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือกันคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

Q.เป้าหมาย ?

จะทำความฝันให้เป็นจริง

Q.Message

Q.คำศัพท์ที่ชอบ

ต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน