OUR STAFF

ชื่อ : ปรัญรักษ์ เวชสุธีพันธ์
ชื่อเล่น : ป้อม
ตำแหน่ง : Seamstress
วันเกิด : 2513/5/10

Q.ทำไมเลือกบริษัทนี้ ?

ใกล้บ้าน สะดวกสบายในการเดินทาง และมีเพื่อนทำงานที่ดี

Q.หน้าที่ปัจจุบัน

เย็บผ้า

Q.คุณคิดว่าการทำงาน อย่างไร มีความสุข ?

ตั้งใจทำงานตามหัวหน้าบอกและพยายามทำให้ได้

Q.เป้าหมาย ?

ทำงานเพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัว

Q.Message

สู้สู้ เพื่ออนาคตของเรา

Q.คำศัพท์ที่ชอบ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด