OUR STAFF

ชื่อ : Kanjana Buaphaksai
ชื่อเล่น : KAN
ตำแหน่ง : Cashier MATSURI
วันเกิด : 2536/4/11

Q.ทำไมเลือกบริษัทนี้ ?

อยากมีประสบการณ์ด้านภาษาและหาความรู้

Q.หน้าที่ปัจจุบัน

แคลเชียร์ พนักงานบริการ

Q.คุณคิดว่าการทำงาน อย่างไร มีความสุข ?

มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ความสนุกสนานในการทำงาน

Q.เป้าหมาย ?

ได้ทำงานได้ประสบการณ์

Q.Message

สนุกสนานในการทำงาน

Q.คำศัพท์ที่ชอบ