OUR STAFF

ชื่อ : Amitta Opthes
ชื่อเล่น : NOK
ตำแหน่ง : FUJIYAMA GO GO CENTRAL PLAZA WESGEST LEADER
วันเกิด : 2522/8/02

Q.ทำไมเลือกบริษัทนี้ ?

อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับประสบการณ์ใหม่

Q.หน้าที่ปัจจุบัน

วางแผนการทำงาน ควบคุมดูแลบุคลากรในร้าน และคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร้าน

Q.คุณคิดว่าการทำงาน อย่างไร มีความสุข ?

ต้องมีความรับผิดชอบและความตั้งใจในงานนั้นๆ จึงจะสามารถทำงานนั้นได้อย่างมีความสุข

Q.เป้าหมาย ?

ต้องการประสบความสำเร็จ

Q.Message

รักเพื่อนร่วมงานเหมือนพี่น้อง

Q.คำศัพท์ที่ชอบ

อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน